torsdag 18. juni 2020

Sommarjobb

Nomek kan tilby 2 sommarjobbar til ungdom mellom 17 og 25 år.

Arbeidsoppgåver etter nærare avtale, men vi ser i utgangspunktet for oss plenslått og enkle forefallande oppgåver knytt til vedlikehald av bygningsmassen og produksjon av tynnplatekomponentar. Søknad sendast til jrh@nomek.as snarast.