mandag 29. januar 2018

VELG TIP!

Nomek har på lik linje med resten av industrien behov for å rekrutere lærlingar og fagarbeidarar i framtida.

Det er viktig for oss at lokal ungdom vel studieretninga TIP når dei skal starte på vidaregåande skule, slik at vi får tilgang på lærlingar i åra framover. Bransjeorganisasjonen vår, Norsk Industri, har laga nettsida velgtip.no for å informere om studieretninga og moglegheitene innan TIP. Følg link og sjå alt det spennande faget har å tilby.

http://velgtip.no/