Scroll

Om Nomek

Nomek er en moderne og spesialisert bedrift innen platebearbeiding og mekanisk produksjon. Vi er lokalisert i Stryn og disponerer i dag 11 300 m² moderne produksjonslokaler. Investering og utvikling innen automatisert produksjon er en bærebjelke for bedriften.

Nomek ble stiftet i 1998 og består av fagpersoner med allsidig bakgrunn fra industri, utvikling og produksjon. Medarbeidere med høy individuell kompetanse,
gjør derfor Nomek til en bedrift med bred samlet ekspertise innenfor de fagområdene vi arbeider.

Nomek as har et godt utstyrt og fleksibelt mekanisk verksted med kvalitetsmaskiner av høy standard. Kombinert med våre medarbeideres kompetanse gir dette Nomek as konkurransekraft til mindre spesialiserte oppdrag og store volumserier gjennom automasjon og rask omstillingsevne.

Sertifiseringer

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
  • Godkjent påbyggerverksted