Laserskjæring

Nomek benytter seg av nyeste teknologi innen
laserskjæring. Våre maskiner kan ta platetykkelser
opptil 20 mm.

Vi bruker 3-D tegninger for konstruksjon og programmering, noe som sikrer optimal kvalitet og nøyaktighet på arbeidet. Våre maskiner håndterer effektivt både store og små serier. Vår nyeste laser er også utstyrt med høytlager, og dette gir oss fleksibel produksjonskapasitet og mulighet for 24/7 drift.