Reparasjon og utbedringer

På vårt verksted kan vi utføre reparasjoner av mange typer påbygg. Vi kan utbedre alt fra mindre kosmetiske skader til omfattende renovering etter f. eks velt eller brann. Vi kan også oppgradere og modernisere eksisterende påbygg med nye komponenter og løsninger. På vår lakkavdeling kan vi sandblåse og lakkere alt fra mindre deler til hele vogntog.